Marie-Line Cadely (Haïtien-Créole)

Marie Line Cadely


Livre traduit: Vos Rêves Peuvent vous Sauver la vie

Titre en haïten-créole: Rèv ou yo ka sove lavi ou

Kòman e poukisa rèv ou yo ka avèti ou de tout danje: tranbleman tè, sinami, tònad, tanpèt, glisman teren, aksidan avyon, agresyon, atenta, kanbryolaj, eks.

Amazon.com   iBookstore   Kobo

TRADIKSYON LIV LAN AN KREYÒL

 

Non pa mwen se Marie Line CADELY, lang se pasyon mwen. Pou kounya mwen pale, ekri epi konprann 4 lang: Anglè, Panyòl, Fransè ak Kreyòl.

An rezime, mwen ta vrèman renmen asiste nou ak nenpòt sa ki ta gen rapò ak sèvis tradiksyon pwofesyonèl ke mwen ap ofri.

Mwen espere travay avèk epi pou nou trè byento. Si nou ta bezwen asistans mwen, pa ezite kontakte mwen sou:

Tel: (809)316-4576

Imèl: marielinecadely@yahoo.com

Skype: marielinecadely

Resevwa salitasyon mwen yo.

Amazon.com   iBookstore   Kobo

© Moun ki ekri liv la: Anna Mancini

© Ilistrasyon paj kouvèti a: Cristiane Mancini

© Tradiksyon liv la an Kreyòl: Marie Line Cadely

Contact:  info@buenosbooks.fr © buenosbooks 2024