Veronica Drangoi

Veronica Drangoi


Livre traduit: La Signification des Rêves, Anna Mancini

Titre en roumain: Semnificația viselor, Anna Mancini


©Veronica DRANGOI -traducător- veronyk_md@yahoo.com

DESPRE TRADUCĂTOAREA ACESTEI CĂRŢI

VERONICA DRANGOI


Traducător autorizat, translator din / în franceză, română, rusă.efectuarea traducerilor la termenul stabilit de comun acord cu clientul, inclusiv în cazurile în care traducerile au fost solicitate în regim de urgenţă;

- garantarea confidenţialităţii informaţiilor şi datelor transmise de către client;

- promptitudine și calitate.


Domenii: Literar, Social, Educație, Psihologie, Publicitate, Corespondență, IT, Web, Muzică, Turistic, General, Economic, Financiar, Comercial, Juridic, Administrativ.

Date contact: veronyk_md@yahoo.com

Contact:  info@buenosbooks.fr © buenosbooks 2014